Coppha là gì? Cốp pha ở Tân Uyên – Bình Dương*

Cốp pha là ván khuôn dung để định hình bê tông nhão trước khi đông cứng: cốp pha đóng xong phải đúng kích thước cấu kiện theo thiết kế và chắc chắn nhằm đảm bảo khả năng chịu lực của bê tông.

Ưu điểm khi sử dụng cốp pha là:

  • Có độ chính xác khá cao
  • Nhẹ, dễ lắp đặt và tháo dỡ
  • An toàn trong xây dựng (cứng cáp, bền vững, không bị mo cong)
  • Đa dạng về kích thước
  • Tăng chất lượng bề mặt sàn cột
  • Có tính kinh tế cao
Tin tức Related